Sa Buhay

Sa timbangan mo tagumpay ay sukatin
H’wag panukat ng iba ang gagamitin
Sa sariling hulmahan pangarap buuin
Iukit mo sa bato h’wag sa buhangin

__________

H’wag gumapang sa balag ng alanganin
H’wag kakapit sa punyal na ubod talim
Paninindigan dapat na pagtibayin
Tatahaking daan dapat ay tuwirin

__________

Mahirap akyatin matarik na bundok
Pawis tagaktak manginginig ang tuhod
Subalit kapag nakarating sa tuktok
Tanawi’y lulunurin matinding pagod

__________

Kapag sa Panginoon mananalangin
At biyaya niya ay iyong hihilingin
H’wag tutunganga’t milagro’y hihintayin
Pagpaguran mo biyayang nais tanggapin

__________

Ngiti mo ay ‘di maikubli ang kalungkutan
Sa mata’y banaag sakit na nararamdaman
Kung ang luha ay dadaloy hayaan mo lamang
Araw mo’y sisikat din matapos ang tag-ulan

__________

Ang isipa’y parang kulay na ‘di kukupas
Kapag ginamit lalo itong tumitingkad
Ang isip mangangalawang na parang itak
Kapag ‘di ginamit mawawala ang talas

__________

Panuntunan ng iba ay h’wag gagamitin
Kung ang tagumpay ay nais mong sukatin
Matarik man ang bundok na dapat akyatin
Dapat mong iukit landas na tatahakin

__________

Bunga ng tagumpay ay ubod ng tamis
Kung puno’y dinilig ng dugo mo’t pawis
Lasa nito ay parang apdong kay pait
Kung luha ng kapwa ginamit mong pandilig

                              __________

Bulong ng kaybigan bago paniwalaan
Kabilang panig iyo munang pakinggan
Gamiting maayos timbangan ng katwiran
Kung sino ang tama iyon ang panigan

__________

Kaybigan mo ay matamang kilatisin
Tunay na pagkatao dapat alamin
H’wag papanigan masama n’yang gawain
Kabuktutan niya’y tulungang baguhin

__________

Bagwis sana ay patuloy lang na ikampay
Salubungin man ng unos ay h’wag maglulubay
Ibuhos ang lahat-lahat h’wag manlupaypay
Sa dulo ng bahaghari ginto’y naghihintay

__________

Likas ang pagtulong ng pusong busilak
At walang kapalit itong hinahangad
Hindi nagbibilang hindi nanunumbat
Hangal ang hindi dito’y magpasalamat

__________

Respeto’t pasalamat ay magkatulad
Mga ito’y kusang-loob igagawad
Ibinibigay lang kung karapat-dapat
At kung ayaw naman ay h’wag manunumbat

__________

H’wag manibugho sa kapitbahay na mayaman
H’wag piliting sumabay sa kanyang pamantayan
Gumasta ka’t pumorma ayon sa kakayahan
Sa biyayang meron ka matutong masiyahan

__________

Sa ano mang tagumpay na iyo nang narating
Magbulay-bulay ka nga’t sarili ay tanungin
Guyam ka bang nagsikhay sa liwanag at dilim
O dili kaya’y lintang kumapit sa patalim

__________

Tagumpay ay hindi pwedeng namnamin
Kung nanlamang ka kaya mo narating
Milyon-milyon ay madaling gastahin
Kung sa pagnanakaw ito nanggaling

__________

Pababa ang paa nila’y h’wag hilahin
Bagkus kamay nila’y pataas batakin
Inggit at galit sa limot ay ilibing
Tagumpay sabay-sabay nating abutin

__________

Galit parang naglalagablab na uling
Kapag ‘di binitawan kamay papasuin
Kapag sa dibdib patuloy na kinimkim
Katahimikan ng isip ay tutupukin

__________

Mataas pa ang bundok na aakyatin
Maraming pagsubok pa ang susuungin
Matindi mang panganib ako’y subukin
Patuloy lamang akong mananalangin

__________

Malakas man ang bagyo humuhupa rin
Tiyak hihinto malakas nitong hangin
Tikatik nitong ulan pagtila’y hintayin
Panibagong araw ay tiyak na darating

__________

Kay sarap ng buhay na tahimik at payak
Lalo na kung puso’t isipan ay panatag
Landas ay ituwid patuloy na magsikap
Saya’y lubos kapag mithi’y natutupad

               __________

Sa paanan humaplos tubig mong maligamgam
inhawa ay dumaloy sa pagal kong katawan
Sariwang hangin masuyo akong idinuyan
Kabuuan ko’y niyakap ng kapayapaan

                              __________

Sa pagkalugmok ay bumangon kang pilit
Muling ikampay ang nabali mong bagwis
Liparin ang malawak na himpapawid
Sariling tadhana dapat mong iguhit

__________

Sanga-sangang daan man aking lalakbayin
Panganib at pagsubok tiyak susuungin
Kwento ng buhay hindi pwedeng pigilin
Maraming kabanata pa ang susulatin

__________

Dila nati’y matalas parang patalim
Madalas nakakasugat ng damdamin
Kaya nga’t anuman ang nais sabihin
Pag-isipang mabuti bago bigkasin

                             __________

Bakit kapintasan laging sisilipin
Kung may maganda namang pwedeng purihin
Bakit pagkukulang pilit hahanapin
Ngunit ang kabutihan ayaw pansinin

__________

May isang hayop mailap at mabangis
Ito’y dila mong nasa loob ng bibig
Kontrolin mo yan itali ng mahigpit
Nang hindi magulo buhay mong tahimik

__________

Kawikaang kapag makikitid ang utak
Tao ang paksa kapag sila ay nag-usap
Sa saliw ng tsismis sila’y umiindak
Makakating dila’y makasira ang hanap

                              __________

Pakawalan mo na ang kimkim na galit
Ibuga sa hangin nalanghap mong inggit
Inggit ay lasong nagpapasikip ng dibdib
Galit ay anay na sumisira ng isip

__________

Oh salaming nakasabit sa may dingding
Samo ko ay laging ibulong sa akin
Na dungis ng iba’y bago ko punahin
Mukha ko’y may uling dapat ring linisin

__________

Salita ng Lumikha ay dapat nating gamitin
Upang Siya ay pasalamatan at purihin
Huwag gamitin upang husgahan at sindakin
Mga kapwa mo taong hindi kayang mahalin

__________

Gaano man katayog pangarap natin
Matarik man ang bundok na aakyatin
Bukod pa sa anking talino at galing
Tiyak magtatagumpay kapag nanalangin

__________

Matagumpay ka man at sobra-sobrang magaling
Paa sa lupa’y lagi mo sanang pasasayarin
Huwag kang lilipad at umikot na parang hangin
Ipo-ipong malilikha di mo kakayanin

__________

Sariling kahinaan bakit ayaw tanggapin
Ikaw na ang nagkulang ayaw mo pang umamin
Kadalasan kasi na sa sarili ang tingin
Ay walang bahid-dungis at walang kasing-galing

__________

Mataas mang antas sa buhay narating
Ilan mang kurso kinaya mong tapusin
Matalino ka man maganda o magaling
Wala kang karapatang kapwa ay hamakin

__________

Sa sariling hulmahan pangarap ay hubugin
Ukitin ang tagumpay at sa Diyos manalangin
Huwag umasa na ang swerte ay kusang darating
Magpagal at magsikhay pangarap ay tuparin

__________

Tamis ng tagumpay bago mo lasapin
Magbulay-bulay at sarili’y tanungin
Saan ba tumapak nang tagumpay sungkitin
Sa bumubunan ba ng kapwa-tao natin?

__________

Maging masaya kapag kapwa mo ay nagtagumpay
Magalak na narating pangarap nilang pinanday
Huwag sanang sa inggit sa sahig ay maglupasay
Bumangon ka at mangarap pilitin mong magsikhay

__________

Kay tamis ng tagumpay kapag nakamtan
Nang walang taong ginamit o tinapakan
Masarap magtampisaw sa karangyaan
Kung salaping gamit ay pinagpaguran

__________

Kung kapwa mo tao ika’y iniiwasan
Nagsisilayo mabubuting kaybigan
Panahon na upang iyong pag-isipan
Ano ba ang iyong naging pagkukulang

__________

Bakit parang ikaw ay nasisiyahan
Kung ang kapwa-tao mo’y sinisiraan
Bakit parang ika’y naliligayahan
Kapag iba’y nakalasap ng kabiguan

__________

Ugali ng kapwa-tao bago sana punahin
Maghunos-dili’t tumayo sa harap ng salamin
Mag-isip nang kaunti tapos sarili’y tanungin
Wala ka bang bahid-dungis na dapat ding baguhin

               __________

Ang inggit ay parang batong nakadagan sa isip
Galit nama’y parang tinik nakabaon sa diddib
Mga ito’y hadlang upang ikaw ay matahimik
Kapag ‘di maiwaksi ligaya’y ‘di makakamit

__________

Ang palagian natin sanang isipin
Ano man ang gawin at ating sabihin
Ang mga ito’y nagsisilbing salamin
Ng taglay at tunay na pagkatao natin

__________

Upang maabot minimithing pangarap
Magsikap ka at piliting makalipad
Iyong ikampay sariling mga pakpak
Sa bumbunan ng iba ay huwag yayapak

__________

Bangka ko’y patuloy naglalakbay sa dagat
Katig ay matibay unos man ay humampas
Sagwan ko’y ikakampay hangga’t may lakas
Hihintayin ang hanging iihip sa layag

__________

Buhay mo ay kwentong ikaw ang susulat
Pipili ng tauhang dito ay gaganap
Magpapasya ka kung kwentong malalahad
Sa saliw ng tuwa o lungkot malilimbag

__________

Walang maghihirap kung walang tamad
Kapag batugan hindi ka uunlad
Kaya’t kung sa buhay nais umangat
Magbanat ng buto laging magsikap

__________

Hindi magugutom and taong masipag
Tiyak ang tagumpay kapag nagsisikap
Ngunit kung ika’y kalahi ni Juan tamad
Buhay mo ay babaon sa dusa at hirap

__________

Hindi kasalanan ang maging mahirap
Ang kasalanan ay ang hindi magsikap
Swerte mo’y hindi nakaguhit sa palad
Perlas itong dapat ay sisirin sa dagat

__________

Katawan ko’y pinanday sa lambak ng Cagayan
Isip ko’y hinubog sa baybayin ng Batangan
Pagkatao’y nililok ng bayang sinilangan
Sa ibayong dagat ma’y bandila ko ang tangan

__________

May AKDA muli ang syang magpapasya
Bagong kwento ba’y trahedya o komedya
Luluha ba ang tauhan o tatawa
Kwento ba’y tatapusin sa lungkot o ligaya

__________

Narating na ng kwento kanyang sukdulan
Naubusan ng sangang pwedeng ugpungan
Sa kwento ay merong takdang katapusan
May akda’y nagpasyang ito ay tuldukan

__________

Kapag ang kapatid may biyayang nakamit
Nanggagalaiti ka ba mata’y naniningkit?
Nagdadabog ka ba dibdib ay naninikip?
Sa ganyan ang tawag ay… matingding inggit

__________

Ang buhos ng araw ay tikatik
Sinag nito’y malakas ang hihip
Sa init nagyeyelo ang pawis
Temperatatura ay plus negative

__________

Naging sintunado paboritong kanta
Biglang napagod sa kapapahinga
Matamis mang prutas biglang pumakla
At ang mainip libangan ko pala

__________

Kay sarap ng buhay na tahimik at payak
Lalo na kung puso’t isipan ay panatag
Landas ay ituwid patuloy na magsikap
Saya’y lubos kapag mithi’y natutupad

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: